Wegen van tanks  silo’s  rollenbanen  frames  platformen … van  5 kg tot 1.000  ton

U hebt een project met weging? 

Het slagen van uw project wordt vooral bepaald door de keuze van het juiste type load cell. Hierin staat Logicontrol u bij met professioneel advies. Montagestukken speciaal ontworpen voor de toepassing laten het plaatsen makkelijk en veilig verlopen, en stellen u in staat uw doelstellingen te behalen:

  • Efficiënt en foutloos installeren
  • Maximale systeem nauwkeurigheid behalen
  • Absolute veiligheid. (wind & overbelading)
  • Afregelen zonder gewichten: kosten en tijd sparen
  • Behoud van nauwkeurigheid zonder herkalibraties

Onze load cells zijn hoog nauwkeurig, maar het zijn wel degelijk de montagestukken die een bepalende rol spelen in het behalen en ook behouden van die nauwkeurigheid.

 

U staat voor een project met weging en u vraagt zich af:
Waar moet ik vooral op letten?
Lees onze f.a.q.

 Een oplossing voor iedere toepassing: van 5 kg tot 280 ton per mount

Low range

Self-aligning mount

Lo-SALM

5 tot 350 Kg

per mount

High range

Self-aligning mount

Hi-SALM

0,5 tot 5 ton

per mount

High range

Easy mount   

EASYM

2,5 tot 125 ton

per mount

Ring cell

Self-aligning mount

RL-SALM 

0,5 tot 60 ton per mount 

lage inbouwhoogte

Compression load cells

Self-aligning mount

Comp-SALM

10  tot 280 ton

per mount

Suspension loadcells

Trek cel

0,5 tot 60 ton

per mount

 

 Lo-SALM Self-aligning mount  low range 5 tot 350 Kg per mount

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR: SILO’S | TANKS | FRAMES | ROLLENBANEN | PLATFORMEN

■ Makkelijke “first-time-right” montage
■ “Dummy functie” inbegrepen
■ Zelf uitlijnend, zelf centerend & zelf stabiliserend
■ Beschermt load cell tegen laterale schokken
■ Beveiligt tegen uplift, load cell breuk en kantelen
■ Kalibratie zonder gewichten
■ Behoud van nauwkeurigheid zonder herkalibratie

■ Nauwkeurigheid 1/10.000 of 0,01%
■ Mount waarborgt de nauwkeurigheid
■ Volledig in inox 304
■ Opstelbaar in alle richtingen
■ Stabilisatie stangen in de meeste toepassingen niet nodig  (*)
■ Custom (gewijzigde) afmetingen op aanvraag

(*) voor tanks & hoppers zijn stabilisatie stangen niet nodig. Voor (licht gewicht) rollenbanen en transportbandjes soms wel.

Wat is een self-aliging mount?

Een goede mount is al even belangrijk als de loadcell zelf. Deze Low range Self-aligning mount is speciaal ontworpen om in proces wegingen een oplossing te bieden voor alle mechanische aspecten die een goede weging bepalen. Het belang van een goede uitlijning wordt vaak onderschat,  dat is één van de aspecten die deze mount voor u zal oplossen. 

De specifieke bouw zorgt voor een juiste montage en de mount zelf verzekert het behalen en behouden van een maximale nauwkeurigheid: 1/10.000 en vaak nog beter. Kan makkelijk geplaatst worden door iemand met weinig ervaring in weegsystemen.

Deze mount is de tool die u zal helpen om makkelijk en juist te installeren en zeer nauwkeurig te wegen.

De Lo-SALM wordt geleverd met een duidelijke handleiding die uitlegt hoe je makkelijk een volledig weegsysteem monteert met verschillende van deze mounts.

Enkele uitgevoerde projecten:

  Hi-SALM Self-aligning mount high range 0,5  1  2  & 5  ton per mount

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR: SILO’S | TANKS | FRAMES | ROLLENBANEN | PLATFORMEN

■ Makkelijke “first-time-right” montage
■ “Dummy functie” inbegrepen
■ Zelf uitlijnend, zelf centerend & zelf stabiliserend
■ Beschermt load cell tegen laterale schokken
■ Beveiligt tegen uplift, load cell breuk en kantelen
■ Kalibratie zonder gewichten
■ Behoud van nauwkeurigheid zonder herkalibratie

■ Nauwkeurigheid 1/10.000 of 0,01%
■ Mount waarborgt de nauwkeurigheid
■ Volledig in inox 304
■ Opstelbaar in alle richtingen
■ Geen stabilisatie stangen nodig
■ Custom (gewijzigde) afmetingen op aanvraag

Wat is een self-aliging mount?

Een goede mount is al even belangrijk als de loadcell zelf. Deze High range Self-aligning mount is speciaal ontworpen om in proces wegingen een oplossing te bieden voor alle mechanische aspecten die een goede weging bepalen. Het belang van een goede uitlijning wordt vaak onderschat,  dat is één van de aspecten die deze mount voor u zal oplossen. 

De specifieke bouw zorgt voor een juiste montage en de mount zelf verzekert het behalen en behouden van een maximale nauwkeurigheid: 1/10.000 en vaak nog beter. Kan makkelijk geplaatst worden door iemand met weinig ervaring in weegsystemen.

Deze mount is de tool die u zal helpen om makkelijk en juist te installeren en zeer nauwkeurig te wegen.

De Hi-SALM wordt geleverd met een duidelijke handleiding die uitlegt hoe je makkelijk een volledig weegsysteem monteert met verschillende van deze mounts.

Enkele uitgevoerde projecten:

EASYM Easy mount high range   2,5 tot 125  ton per mount

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR: SILO’S | TANKS | FRAMES |  GROTE CONSTRUCTIES (bakken, beschikkers) en uitstekend voor REACTOREN

■ Makkelijke “first-time-right” montage
■ “Dummy functie” inbegrepen  
■ Beveiligt tegen uplift, load cell breuk en kantelen
■ Compenseert scheefstelling
■ Afregeling zonder gewichten, ook voor grote silo’s
■ Behoud van nauwkeurigheid zonder herkalibratie

■ Nauwkeurigheid 1/10.000 of 0,01%
■ Mount waarborgt de nauwkeurigheid
■ Uitvoeringen in gecoat staal & inox 304
■ Vangt thermische expansie van de silo op  (prima voor reactoren)
■ Geen stabilisatie stangen vereist

Een goede mount is al even belangrijk als de load cell zelf

De Easy mount  werd speciaal ontworpen om in proces wegingen een oplossing te bieden voor alle mechanische aspecten die een goede weging bepalen. Dank zij het ingenieuze systeem van krachtinleiding met gekruiste assen wordt het gewicht steeds op exact hetzelfde punt op de loadcell overgebracht, zelfs met scheefstand. Bij uitzetting van een silo of reactor,  glijdt de as over de loadcell, maar het raakpunt op de loadcell blijft steeds exact hetzelfde punt.  Zo verzekert deze mount het behalen en het behouden van een maximale nauwkeurigheid: 1/10.000 en vaak nog beter. Kan makkelijk geplaatst worden door iemand met weinig ervaring in weegsystemen.

Deze mount is de tool die u zal helpen om efficiënt te installeren en zeer nauwkeurig te wegen.

De EASY MOUNT wordt geleverd met een duidelijke handleiding die uitlegt hoe je een volledig weeg- systeem monteert met verschillende van deze mounts.

Enkele uitgevoerde projecten:

  RL-SALM  RING LOAD CELL Self-aligning mount  0,5  tot 60 ton per mount

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR: SILO’S | TANKS | FRAMES | ROLLENBANEN | PLATFORMEN

■ Makkelijke “first-time-right” montage
■ “Dummy functie” inbegrepen
■ Zelf uitlijnend, zelf centerend & zelf stabiliserend
■ Beschermt load cell tegen laterale schokken
■ Beveiligt tegen uplift, load cell breuk en kantelen
■ Behoud van nauwkeurigheid zonder herkalibratie

■ Nauwkeurigheid 1/10.000 of 0,01%
■ Mount waarborgt de nauwkeurigheid
■ Volledig in inox 304
■ Opstelbaar in alle richtingen
■ Geen stabilisatie stangen nodig

Wat is een self-aliging mount?

Een goede mount is al even belangrijk als de loadcell zelf. Deze RL Self-aligning mount is speciaal ontworpen om in proces wegingen een oplossing te bieden voor alle mechanische aspecten die een goede weging bepalen. Het belang van een goede uitlijning wordt vaak onderschat,  dat is één van de aspecten die deze mount voor u zal oplossen. 

De specifieke bouw zorgt voor een juiste montage en de mount zelf verzekert het behalen en behouden van een maximale nauwkeurigheid: 1/10.000 en vaak nog beter. Kan makkelijk geplaatst worden door iemand met weinig ervaring in weegsystemen.

Deze mount is de tool die u zal helpen om makkelijk en juist te installeren en zeer nauwkeurig te wegen.

De Hi-SALM wordt geleverd met een duidelijke handleiding die uitlegt hoe je makkelijk een volledig weegsysteem monteert met verschillende van deze mounts.

Enkele uitgevoerde projecten:

 Compression load cells  10 tot 280 ton per mount

SPECIAAL ONTWORPEN VOOR: WEEGBRUGGEN & FRAMES WORDEN SOMS  INGEZET VOOR SILO’S & TANKS 

■ Makkelijke “first-time-right” montage
■ “Dummy functie” inbegrepen
■ Zelf uitlijnend, zelf centerend 
■ Beschermt load cell beperkt tegen laterale schokken

■ Nauwkeurigheid 1/5.000 of 0,05%
■ Mount waarborgt de nauwkeurigheid
■ Uitvoeringen in gecoat staal 
■ Opstelbaar in alle richtingen
■ Stabilisatie stangen soms noodzakelijk

Compression loadcells bieden voordelen voor sommige toepassingen.

Compression loadcells hebben bepaalde voordelen en nadelen, het komt er op aan deze enkel  in te zetten in toepassingen waarvoor ze het best geschikt zijn.

Compression loadcells zijn gevoelig voor scheefstand, zeker de single-kolom modellen. De multi-kolom cellen scoren beter, maar zijn duurder. Scheefstand veroorzaakt verlies aan nauwkeurigheid. Ook zijn compression loadcells slecht bestand tegen zijdelingse krachten, ze moeten daartegen beschermd worden door een mount. Daarom moeten conpression loadcells altijd gebruikt worden in een pendelende en zelf-centrerende constructie of mount. Dit is bijvoorbeeld het geval bij weegbruggen, daarvoor zijn de meeste compression loadcell trouwens ontworpen.

De COMP-SALM hierboven afgebeeld is zelf-centrerend en pendelt. Vooral het zelf-centreren is noodzakelijk voor bewegende constructies zoals containerladers, of andere verrijdbare zware constructies. Voor nauwkeurige silo weging is deze minder geschikt.

De kost van een compression load cell van zeer hoge capaciteit (meer dan 100 ton ) is echter gevoelig lager dan een shear beam, daarom komen deze in aanmerking voor het wegen van zeer zware silo’s. Men zal echter nooit de hoge nauwkeurigheid behalen die mogelijk is met een shear beam (Easy mount)

De COMP Self-aligning mount (10,  25,  & 40 ton per mount) werd speciaal ontworpen voor container laders. Zowel tijdens de montage als later tijdens het gebruik verzekert deze mount het behalen en behouden van een maximale nauwkeurigheid: 1/5.000 en soms nog beter. Kan makkelijk geplaatst worden door iemand met weinig ervaring in weegsystemen.
Deze mount is de tool die u zal helpen om efficiënt te installeren en zeer nauwkeurig te wegen.

Enkele uitgevoerde projecten:

 Trek – loadcell  50 Kg  tot 10 ton per loadcell

ONTWORPEN OM HANGEND OP TE STELLEN

■ Makkelijke  montage
■ Torsie gevoelig
■ Geen load cell bescherming tegen laterale schokken
■ Beveiliging tegen load cell breuk te voorzien

■ Nauwkeurigheid 1/5.000 of 0,05%
■ Uitvoeringen in gecoat staal & inox 304
■ Stabilisatie stangen nodig
■ Verschillende uitvoeringen Hermetisch, inox..

Eenvoudig & goedkoop, maar…

Wat op het eerste zicht goedkoper, makkelijk te installeren lijkt levert in de praktijk  voor sommige toepassingen nogal wat problemen op. Deze load cell is erg torsie gevoelig, bijgevolg moet deze altijd met minstens één scharnierend punt worden geplaatst.( best boven de loadcell)  Zo niet treden meetfouten op en is zelfs load cell breuk mogelijk. Aangezien deze load cell kan breken ten gevolge van torsie moet de installatie altijd van breuk beveiligingen worden voorzien (kettingen, draadstangen).

Een gehangen opstelling begint te schommelen  bij de minste beweging: een motor die start, een transportband, een mixer die start. Dit levert een onrustige weging op. Dit schaadt de nauwkeurigheid en brengt de veiligheid het gedrang. Voor deze redenen is het raadzaam de gewogen constructie te stabiliseren. Breukbeschermers, gewrichten en stabilisatiesystemen verhoog het  prijskaartje aanzienlijk, in vele gevallen is een van onze Self-aligning mounts of een Easy-mount dan ook een betere oplossing. 

Enkele uitgevoerde projecten:

Logicontrol

Vrijheidslaan, 177 1080 BRUSSEL

logicontrol@logicontrol.be

Tel: +32 2 414 62 36